Thâm Quyến tăng cường xét nghiệm COVID-19 hàng đông lạnh nhập khẩu

Một quầy hàng bán thịt viên và hải sản viên đông lạnh tại một chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20.6. Ảnh: AFP
Một quầy hàng bán thịt viên và hải sản viên đông lạnh tại một chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20.6. Ảnh: AFP
Một quầy hàng bán thịt viên và hải sản viên đông lạnh tại một chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20.6. Ảnh: AFP
Lên top