Thâm Quyến bắt buộc người lao động phải nghỉ phép năm

Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top