Tham quan miệng núi lửa độc đáo trên sao Hỏa

Ảnh miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, được chụp bởi xe thám hiểm tự hành Perseverance của NASA vào ngày 28.11.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Ảnh miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, được chụp bởi xe thám hiểm tự hành Perseverance của NASA vào ngày 28.11.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Ảnh miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, được chụp bởi xe thám hiểm tự hành Perseverance của NASA vào ngày 28.11.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Lên top