Thẩm phán Trung Quốc được bầu vào Tòa án Công lý Quốc tế

Bà Xue Hanquin. Ảnh: UN Times
Bà Xue Hanquin. Ảnh: UN Times
Bà Xue Hanquin. Ảnh: UN Times
Lên top