Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được Tổng thống Trump đề cử là ai?

Tổng thống Donald Trump đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ hôm 26.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ hôm 26.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ hôm 26.9. Ảnh: AFP
Lên top