Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thẩm phán Mỹ tạm đình chỉ khẩn cấp lệnh Tổng thống Trump