Thâm nhập chợ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở Peru

Động vật được mua để ăn hoặc để sử dụng cho các mục đích tâm linh, làm thuốc và trang trí. Ảnh: Fernando Carniel Machado/World Animal Protection
Động vật được mua để ăn hoặc để sử dụng cho các mục đích tâm linh, làm thuốc và trang trí. Ảnh: Fernando Carniel Machado/World Animal Protection
Động vật được mua để ăn hoặc để sử dụng cho các mục đích tâm linh, làm thuốc và trang trí. Ảnh: Fernando Carniel Machado/World Animal Protection
Lên top