Thảm họa vỡ sông ở Ấn Độ: 3 người chết, 150 người mất tích

Thảm họa vỡ sông băng cuốn trôi một con đập và quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó tại bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, ngày 7.2. Ảnh: AFP
Thảm họa vỡ sông băng cuốn trôi một con đập và quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó tại bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, ngày 7.2. Ảnh: AFP
Thảm họa vỡ sông băng cuốn trôi một con đập và quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó tại bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, ngày 7.2. Ảnh: AFP
Lên top