Thảm họa vỡ đập khủng khiếp ở Trung Quốc từng khiến 171.000 người chết

Lên top