Thảm họa bão tuyết Texas hồi tháng 2 vượt ngưỡng 100 người tử vong

Một khu phố ở Waco, Texas, phủ đầy tuyết vào tháng 2 năm 2021. Ảnh: AFP
Một khu phố ở Waco, Texas, phủ đầy tuyết vào tháng 2 năm 2021. Ảnh: AFP
Một khu phố ở Waco, Texas, phủ đầy tuyết vào tháng 2 năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top