Thảm họa bảo tồn bí ẩn: Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước

Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước ở Botswana trong thời gian ngắn. Ảnh: The Guardian.
Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước ở Botswana trong thời gian ngắn. Ảnh: The Guardian.
Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước ở Botswana trong thời gian ngắn. Ảnh: The Guardian.
Lên top