Tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Lợi ích là điều không cần bàn cãi!

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và ông Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản - tại buổi họp báo về TPP (tháng11.2017)
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và ông Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản - tại buổi họp báo về TPP (tháng11.2017)
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và ông Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản - tại buổi họp báo về TPP (tháng11.2017)