Thái tử Nhật Bản hối thúc con gái nói rõ về đám cưới với hôn phu thường dân

Gia đình Thái tử Akishino - Công nương Kiko. Từ trái qua phải: Công chúa Mako, Hoàng tử Hisahito,  Thái tử Akishino, Công nương Kiko và Công chúa Kako. Ảnh: AP.
Gia đình Thái tử Akishino - Công nương Kiko. Từ trái qua phải: Công chúa Mako, Hoàng tử Hisahito, Thái tử Akishino, Công nương Kiko và Công chúa Kako. Ảnh: AP.
Gia đình Thái tử Akishino - Công nương Kiko. Từ trái qua phải: Công chúa Mako, Hoàng tử Hisahito, Thái tử Akishino, Công nương Kiko và Công chúa Kako. Ảnh: AP.
Lên top