Thai phụ người Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc

Một phụ nữ người Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty.
Một phụ nữ người Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty.
Một phụ nữ người Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty.
Lên top