Thai phụ câm điếc Ấn Độ bị hành hung trên phố vì nghi bắt cóc trẻ em

Thai phụ câm điếc bị bạo hành trên phố vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: India Today.
Thai phụ câm điếc bị bạo hành trên phố vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: India Today.
Thai phụ câm điếc bị bạo hành trên phố vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: India Today.
Lên top