Thái Lan xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok

Thái Lan xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok. Ảnh: AFP
Thái Lan xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok. Ảnh: AFP
Thái Lan xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok. Ảnh: AFP
Lên top