Thái Lan tìm giải pháp thu hút đầu tư và du khách

Một khuôn khổ chi tiết để thúc đẩy đầu tư và du lịch sẽ được đề xuất lên hội đồng kinh tế của chính phủ Thái Lan trong vòng một tháng. Ảnh: AFP
Một khuôn khổ chi tiết để thúc đẩy đầu tư và du lịch sẽ được đề xuất lên hội đồng kinh tế của chính phủ Thái Lan trong vòng một tháng. Ảnh: AFP
Một khuôn khổ chi tiết để thúc đẩy đầu tư và du lịch sẽ được đề xuất lên hội đồng kinh tế của chính phủ Thái Lan trong vòng một tháng. Ảnh: AFP
Lên top