Thái Lan phát lệnh sơ tán ngoài cửa hang, sẵn sàng đưa đội bóng ra ngoài

Giới chức Thái Lan yêu cầu sơ tán ở khu vực cửa hang Tham Luang. Ảnh: Reuters
Giới chức Thái Lan yêu cầu sơ tán ở khu vực cửa hang Tham Luang. Ảnh: Reuters
Giới chức Thái Lan yêu cầu sơ tán ở khu vực cửa hang Tham Luang. Ảnh: Reuters
Lên top