Thái Lan: Hoảng hồn với thuốc lắc dạng nhân vật hoạt hình định bán cho trẻ

Những viên thuốc lắc hình các nhân vật hoạt hình. Ảnh: Bangkok Post.
Những viên thuốc lắc hình các nhân vật hoạt hình. Ảnh: Bangkok Post.
Những viên thuốc lắc hình các nhân vật hoạt hình. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top