Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Thái Lan tuyên bố đóng cửa trường học trong thời gian 2 tuần từ 18.3 đến 31.3 để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Thái Lan tuyên bố đóng cửa trường học trong thời gian 2 tuần từ 18.3 đến 31.3 để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Thái Lan tuyên bố đóng cửa trường học trong thời gian 2 tuần từ 18.3 đến 31.3 để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top