Thái Lan đóng cửa hơn 400 trường học do ô nhiễm không khí

Mặt nạ chống bụi siêu mịn PM2.5 được người dân sử dụng khi mức ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng an toàn ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Mặt nạ chống bụi siêu mịn PM2.5 được người dân sử dụng khi mức ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng an toàn ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Mặt nạ chống bụi siêu mịn PM2.5 được người dân sử dụng khi mức ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng an toàn ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Lên top