Thái Lan điều trị virus Corona bằng hợp chất trị cúm và HIV

Các quan chức y tế Thái Lan kiểm tra quần áo bảo hộ tại Viện truyền nhiễm Bamrasnaradura ở Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: AFP
Các quan chức y tế Thái Lan kiểm tra quần áo bảo hộ tại Viện truyền nhiễm Bamrasnaradura ở Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: AFP
Các quan chức y tế Thái Lan kiểm tra quần áo bảo hộ tại Viện truyền nhiễm Bamrasnaradura ở Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: AFP
Lên top