Thái Lan đề xuất giảm một nửa thời gian cách ly COVID-19 cho du khách

Thái Lan đề xuất cắt giảm thời gian cách ly với du khách đã tiêm chủng trong nỗ lực kích thích ngành du lịch và nền kinh tế. Ảnh: AFP
Thái Lan đề xuất cắt giảm thời gian cách ly với du khách đã tiêm chủng trong nỗ lực kích thích ngành du lịch và nền kinh tế. Ảnh: AFP
Thái Lan đề xuất cắt giảm thời gian cách ly với du khách đã tiêm chủng trong nỗ lực kích thích ngành du lịch và nền kinh tế. Ảnh: AFP
Lên top