Thái Lan công bố chi tiết kế hoạch đưa đội bóng mắc kẹt ra khỏi hang

Chiến dịch đưa các cầu thủ đội bóng Thái Lan mắc kẹt ra ngoài chính thức bắt đầu vào 10h sáng ngày 8.7.
Chiến dịch đưa các cầu thủ đội bóng Thái Lan mắc kẹt ra ngoài chính thức bắt đầu vào 10h sáng ngày 8.7.
Chiến dịch đưa các cầu thủ đội bóng Thái Lan mắc kẹt ra ngoài chính thức bắt đầu vào 10h sáng ngày 8.7.
Lên top