Thái Lan cấm tụ tập công cộng khi ca COVID-19 hàng ngày tăng kỷ lục

Người dân nghèo và người vô gia cư xếp hàng để nhận thực phẩm hàng ngày ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Người dân nghèo và người vô gia cư xếp hàng để nhận thực phẩm hàng ngày ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Người dân nghèo và người vô gia cư xếp hàng để nhận thực phẩm hàng ngày ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Lên top