Thái Lan bắn 21 loạt đại bác mừng sinh nhật 67 của Nhà vua

21 loạt đại bác chào mừng sinh nhật Nhà vua Thái Lan. Ảnh: The Nation.
21 loạt đại bác chào mừng sinh nhật Nhà vua Thái Lan. Ảnh: The Nation.
21 loạt đại bác chào mừng sinh nhật Nhà vua Thái Lan. Ảnh: The Nation.
Lên top