Thái Lan bán 2 tỉ USD trái phiếu để cứu trợ COVID-19

Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Lên top