Thách thức Trung Quốc, nhóm người Philippines đổ bộ lên đảo ở Trường Sa