Thách thức của ông Biden sau "kỳ trăng mật" tháng đầu tại nhiệm

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top