Tết Thanh minh: Di chuyển hàng không Trung Quốc tăng vọt

Du khách du lịch ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, dịp Tết Thanh minh. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Du khách du lịch ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, dịp Tết Thanh minh. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Du khách du lịch ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, dịp Tết Thanh minh. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top