Tết của người Việt ở nước ngoài nhớ về Hà Nội

Gia đình Anh Thư (thứ hai, bên trái) và bạn bè người Việt ở Singapore đón Tết. Ảnh: Angie Nguyen
Gia đình Anh Thư (thứ hai, bên trái) và bạn bè người Việt ở Singapore đón Tết. Ảnh: Angie Nguyen
Gia đình Anh Thư (thứ hai, bên trái) và bạn bè người Việt ở Singapore đón Tết. Ảnh: Angie Nguyen
Lên top