Tên trộm liều lĩnh xông vào đồn cảnh sát ăn cắp xe máy

Kẻ trộm tên Ye vào đồn cảnh sát và ăn trộm chiếc scooter ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Globaltimes.
Kẻ trộm tên Ye vào đồn cảnh sát và ăn trộm chiếc scooter ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Globaltimes.
Kẻ trộm tên Ye vào đồn cảnh sát và ăn trộm chiếc scooter ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Globaltimes.
Lên top