"Tên rơi đạn lạc" Thổ Nhĩ Kỳ bắn vào địa bản của đặc nhiệm Mỹ ở Syria

Khói từ thị trấn biên giới Tel Abyad, Syria sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào các thị trấn của người Kurd. Ảnh: Reuters.
Khói từ thị trấn biên giới Tel Abyad, Syria sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào các thị trấn của người Kurd. Ảnh: Reuters.
Khói từ thị trấn biên giới Tel Abyad, Syria sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào các thị trấn của người Kurd. Ảnh: Reuters.
Lên top