Tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất: Chuyên gia đánh giá mức độ nguy hiểm

Tên lửa Trung Quốc phóng đi hôm 29.4. Ảnh: AFP.
Tên lửa Trung Quốc phóng đi hôm 29.4. Ảnh: AFP.
Tên lửa Trung Quốc phóng đi hôm 29.4. Ảnh: AFP.
Lên top