Tên lửa Triều Tiên có thể làm “rúng động” ngày bầu cử Mỹ