Tên lửa tái sử dụng Amur của Nga có hệ thống chuyển hướng khẩn cấp

Mô phỏng tên lửa tái sử dụng của Nga. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga
Mô phỏng tên lửa tái sử dụng của Nga. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga
Mô phỏng tên lửa tái sử dụng của Nga. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga
Lên top