Tên lửa SpaceX phóng vệ tinh vô tuyến khổng lồ lên quỹ đạo

Tên lửa SpaceX phóng vệ tinh khủng vào quỹ đạo hôm 6.6. Ảnh: SpaceX
Tên lửa SpaceX phóng vệ tinh khủng vào quỹ đạo hôm 6.6. Ảnh: SpaceX
Tên lửa SpaceX phóng vệ tinh khủng vào quỹ đạo hôm 6.6. Ảnh: SpaceX
Lên top