Tên lửa S-500 Nga khai hỏa hạ mục tiêu đạn đạo đang di chuyển tốc độ cao

Bộ Quốc phòng Nga công bố tên lửa S-500 thành công hạ mục tiêu đạn đạo tốc độ cao. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga công bố tên lửa S-500 thành công hạ mục tiêu đạn đạo tốc độ cao. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga công bố tên lửa S-500 thành công hạ mục tiêu đạn đạo tốc độ cao. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top