Tên lửa Nga có nguy cơ rơi tự do xuống Trái đất

Vụ phóng tên lửa Angara A5 tháng 12.2020. Ảnh: Roscosmos
Vụ phóng tên lửa Angara A5 tháng 12.2020. Ảnh: Roscosmos
Vụ phóng tên lửa Angara A5 tháng 12.2020. Ảnh: Roscosmos
Lên top