Tên lửa mới của Trung Quốc nổ tung trong lần phóng đầu tiên

Trung Quốc thất bại trong lần phóng đầu tiên tên lửa Khoái Châu 11. Ảnh: CCTV
Trung Quốc thất bại trong lần phóng đầu tiên tên lửa Khoái Châu 11. Ảnh: CCTV
Trung Quốc thất bại trong lần phóng đầu tiên tên lửa Khoái Châu 11. Ảnh: CCTV
Lên top