Tên lửa mới của SpaceX phóng tàu cho NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Tên lửa Falcon 9 mới mang theo tàu chở hàng CRS-22 Dragon sẵn sàng cho vụ phóng ngày 3.6. Ảnh: SpaceX
Tên lửa Falcon 9 mới mang theo tàu chở hàng CRS-22 Dragon sẵn sàng cho vụ phóng ngày 3.6. Ảnh: SpaceX
Tên lửa Falcon 9 mới mang theo tàu chở hàng CRS-22 Dragon sẵn sàng cho vụ phóng ngày 3.6. Ảnh: SpaceX
Lên top