Tên lửa khủng phóng vệ tinh do thám của Mỹ lên quỹ đạo

Tên lửa Delta IV của United Launch Alliance phóng vệ tinh NROL-82 từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ. Ảnh: ULA.
Tên lửa Delta IV của United Launch Alliance phóng vệ tinh NROL-82 từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ. Ảnh: ULA.
Tên lửa Delta IV của United Launch Alliance phóng vệ tinh NROL-82 từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ. Ảnh: ULA.
Lên top