Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tên lửa hành trình Nga từ Địa Trung Hải dội thẳng vào Syria