Tên lửa đẩy Trung Quốc lao xuống đất, phát nổ gần nhà dân

Tên lửa Trường Chinh 3B mang 2 vệ tinh Bắc Đẩu phóng từ trung tâm ở Tứ Xuyên hôm 12.1. Ảnh: Xinhua.
Tên lửa Trường Chinh 3B mang 2 vệ tinh Bắc Đẩu phóng từ trung tâm ở Tứ Xuyên hôm 12.1. Ảnh: Xinhua.
Tên lửa Trường Chinh 3B mang 2 vệ tinh Bắc Đẩu phóng từ trung tâm ở Tứ Xuyên hôm 12.1. Ảnh: Xinhua.