Tên lửa âm thanh xác định số lượng ngôi sao sắp được phóng vào không gian

Tên lửa âm thanh CIBER-2 do NASA tài trợ sẽ được phóng vào ngày 6.6, với nhiệm vụ xác định đầy đủ số lượng ngôi sao. Ảnh: NASA
Tên lửa âm thanh CIBER-2 do NASA tài trợ sẽ được phóng vào ngày 6.6, với nhiệm vụ xác định đầy đủ số lượng ngôi sao. Ảnh: NASA
Tên lửa âm thanh CIBER-2 do NASA tài trợ sẽ được phóng vào ngày 6.6, với nhiệm vụ xác định đầy đủ số lượng ngôi sao. Ảnh: NASA
Lên top