Tên biến chủng Omicron có ý nghĩa gì?

Y tá chờ vận chuyển một bệnh nhân COVID-19 ở Đức. Ảnh: AFP
Y tá chờ vận chuyển một bệnh nhân COVID-19 ở Đức. Ảnh: AFP
Y tá chờ vận chuyển một bệnh nhân COVID-19 ở Đức. Ảnh: AFP
Lên top