Tel Aviv bị tấn công, Israel tung đòn đáp trả ác liệt

Khói lửa sau một cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters
Khói lửa sau một cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters
Khói lửa sau một cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters
Lên top