Tay nữ sinh biến dạng khủng khiếp, nguy cơ cắt bỏ vì bị ép dọn tuyết 3 giờ

Bàn tay nữ sinh 13 tuổi sau khi dọn tuyết 3 tiếng ở trường. Ảnh: Mail.
Bàn tay nữ sinh 13 tuổi sau khi dọn tuyết 3 tiếng ở trường. Ảnh: Mail.
Bàn tay nữ sinh 13 tuổi sau khi dọn tuyết 3 tiếng ở trường. Ảnh: Mail.
Lên top