Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Một phụ nữ cho chim ăn ở Las Ramblas, Barcelona ngày 21.3.2020. Tây Ban Nha hiện đứng thứ 3 thế giới về số ca COVID-19. Ảnh: AP
Một phụ nữ cho chim ăn ở Las Ramblas, Barcelona ngày 21.3.2020. Tây Ban Nha hiện đứng thứ 3 thế giới về số ca COVID-19. Ảnh: AP
Một phụ nữ cho chim ăn ở Las Ramblas, Barcelona ngày 21.3.2020. Tây Ban Nha hiện đứng thứ 3 thế giới về số ca COVID-19. Ảnh: AP
Lên top