Tây Ban Nha "ra tay" xử lý vụ đột nhập Đại sứ quán Triều Tiên

Bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Lên top